Ochrana osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám chceme popsat druhy informací, které od Vás získáváme a následně zpracováváme. Vysvětlíme Vám způsob, jak s informacemi nakládáme, s kým je sdílíme a jaká jsou Vaše práva.

Vaše data jsou u nás chráněná dle směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Shopen Group s.r.o., provozovatel internetového obchodu Bagalio.cz. V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 722 933 770 (9:00 – 15:00) nebo na e-mailové adrese info@bagalio.cz.

2. Jaké informace o Vás zpracováváme?

Abychom mohli kompletně vyřídit Vaši objednávku, potřebujeme k tomu od Vás získat následující informace:

 • jméno a příjmení

 • adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ)

 • firemní údaje (název, IČ, DIČ)

 • kontaktní informace včetně e-mailu a telefonního čísla

3. Za jakým účelem tyto data zpracováváme?

Chceme, aby byl nákup v našem obchodě rychlý a bezproblémový. Vaše osobní údaje nám poslouží ke kontaktu s Vámi během vyřizování objednávky. Potřebné informace musíme také poskytnout přepravním společnostem, aby zboží, které u nás zakoupíte, doputovalo na správnou adresu.

4. Po jak dlouhou dobu Vaše údaje archivujeme?

Vaše osobní údaje budou u nás zpracovávány jen po nezbytně dlouhou dobu. Tato doba vyplývá z předpisů, které jsou v souladu se všemi platnými zákony a se zákony o ochraně soukromí. Obecně závazné předpisy nám dále ukládají archivovat Vaše osobní údaje jen po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy.

5. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

K Vašim osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci, kteří jsou povinni poskytnuté informace považovat za důvěrné. Dalšími osobami, kterým informace předáváme, jsou externí zpracovatelé, poskytující nám administrativní či technickou podporu. Informace sdílíme taktéž s externími partnery – poskytovatelem platebních služeb či přepravními společnostmi.

Všichni zmínění zpracovatelé mohou nakládat s Vašimi osobními údaji výlučně dle smluvních pokynů mezi naší firmou a daným zpracovatelem.

Seznam společností a subjektů, kterým předáváme osobní údaje:

 • Česká pošta, s. p., IČ 47114983
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266
 • PPL CZ s.r.o., IČ 25194798
 • Uloženka s.r.o., IČ 24299162
 • Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, IČ 26087961
 • Balíkobot, s.r.o.,IČ 06283799
 • Tribound Creative s.r.o., IČ 04821807
 • Lenka Bajzová, IČ 60354313
 • Bc. Patrik Chukir, IČ 09493476
 • VSHosting s.r.o., IČ 61505455
 • ABRA Flexi s.r.o., IČ 28019920
 • OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381
 • Smartsupp.com, s.r.o., IČ 03668681
 • The Rocket Science Group LLC

5. Přímý marketing

Pomocí marketingových nástrojů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní sdělení a marketingovou činnost.

6. Cookies

Během návštěvy našich webových stránek shromažďujeme standardní informace o internetových událostech včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče nebo času přístupu. Abychom kvalitně spravovali tyto údaje, používáme tzv. „cookies“ (malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči). Díky těmto souborům jsme schopni přizpůsobit stránky našeho obchodu Vašim konkrétním potřebám.

7. Změny ve zpracovávání osobních údajů.

Toto znění o ochraně osobních údajů budeme udržovat vždy aktuální a jakákoliv změna zde bude neprodleně uvedena.

8. Jaká jsou vaše práva týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů?

V neposlední řadě bychom Vás chtěli taktéž informovat o Vašich právech. Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů jsme povinni respektovat Vaše práva, a to:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům,

 • právo na opravu Vašich osobních údajů,

 • pokud byste se domnívali, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • právo na výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.