Rádi Vám pomůžeme:

+420 722 933 770

(9:00–15:00)

Menu

Zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení a marketingovou činnost

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Shopen Group s.r.o., se sídlem Purkyňova 3050a/99a, 612 00 Brno, identifikační číslo: 29365252, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75661 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Shopen Group s.r.o., Křenová 210/64, 60200 Brno, adresa elektronické pošty info@bagalio.cz, telefon +420 722 933 770 (9:00 – 15:00 h).

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně pomocí marketingových nástrojů, a to v elektronické podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona.

5.2.      Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů následující zpracovatele:

  • externí subjekty zajišťující marketingové služby – Tribound Creative s.r.o., IČ 04821807
  • dodavatelé softwaru pro martketingovou činnost – The Rocket Science Group LLC poskytující marketingový nástroj MailChimp
  • provozovatele hostingu – VSHosting s.r.o., IČ 61505455

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Korespondenčně na adresu správce nebo elektronicky e-mailovou poštou.

6.3.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.