Jak reklamovat zavazadlo poškozené autobusovým přepravcem

Pokud patříte mezi ty, kdo volí raději pozemní cestu autobusem, pak právě pro vás je tu návod na reklamaci poškozeného zavazadla. Díky těmto radám si můžete vaši cestu opravdu vychutnat od začátku až do konce, aniž byste se museli trápit potenciálními nepříjemnostmi a jejich řešením. Postup při reklamaci poškozeného zavazadla autobusovým přepravcem je velice podobný tomu, který uplatníte i při letecké přepravě.

Titan Nonstop Boarding Bag

Jak reklamovat zavazadlo poškozené autobusovým přepravcem?

Při přepravě autobusem zodpovídá dopravce za všechna vaše zavazadla umístěná v zavazadlovém prostoru autobusu po celou dobu přepravy, nikoli však za příruční zavazadlo, které máte pod svým dohledem přímo uvnitř autobusu. Podle přepravních podmínek většiny společností jsou maximální povolené rozměry zavazadla určeného pro přepravu v zavazadlovém prostoru 30x60x100 cm a jeho hmotnost nesmí přesáhnout 30 kg.

Jestliže po příjezdu do cílové destinace při přebírání zavazadel zjistíte, že váš kufr či cestovní taška byly poškozeny, neprodleně tuto skutečnost ohlaste pracovníkovi přepravní společnosti, nejlépe přímo řidiči autobusu. Ten je povinen s vámi sepsat krátký protokol, ve kterém písemně potvrdí míru poškození. Toto potvrzení spolu s jízdenkou je nezbytně nutné pro vyřízení reklamace. Oba doklady nejpozději do 10 dnů od ukončení cesty, při které došlo k poškození, předložte dopravci spolu s písemnou žádostí o náhradu škody.

Travelire Kick OffDopravce je pro tyto případy pojištěn. Buď vám zajistí opravu zavazadla na náklady společnosti a nebo, pokud je míra poškození zavazadla taková, že již zavazadlo nelze opravit, vám po předložení dokladu o koupi a prohlášení o neopravitelnosti zavazadla proplatí plnou kupní cenu vašeho zavazadla.

Náhrada v případě ztráty nebo poškození zavazadla je omezena. Maximální výše odškodnění činí zpravidla 5000 Kč za jedno zavazadlo a maximálně 10 000 Kč za všechna zavazadla jednoho cestujícího.

Co je dobré vědět:

  • Pokud vzniklé poškození zavazadla nebudete reklamovat ihned při jeho obdržení, zanikne váš nárok na náhradu škody.
  • V případě přestupování si cestující manipulují se svými zavazadly sami, proto za ně dopravce v danou chvíli nenese žádnou zodpovědnost. Buďte proto opatrní a mějte tento fakt na paměti.
  • V zavazadle nesmějí být uložené neskladné předměty nebo takové věci, které by svými vlastnostmi mohly při cestě a manipulaci způsobit poškození samotného zavazadla. Například nůž nebo jiné kovové a skleněné nádoby by měly být při transportu opravdu důkladně zabezpečené.

Související produkty